Marina Šur-Puhlovski

nazad na priče

«ZEC NA TAVANU», kratke priče, «Meandar», Zagreb 1996.

 
 

…»Gotovo sve proze u ovoj knjizi bave se slutnjom smrti koja se u pravilu najavljuje u jezovitoj, oniričkoj, snovitoj, zatamnjenoj simbolici. Tu istu simboliku, u pravilu posve otuđeni likovi ovih proza (nerijetko usamljenici) nisu nikako u stanju odgonetnuti, kao što nisu bili u stanju učiniti autentičnim ni svoje vlastite živote. Smrt tako dolazi iznenada tek i jedino kao vrhunaravni apsurd od kojih se poglavito i sastoji život i rutinska egzistencija bezličnih i depersonaliziranih junaka ovih proza… Ovakvome tematskome ustrojstvu upravo odlično pristaje prilično lingvostilski ogoljena razina teksta…. koja samo podcrtava njihov rezignirajući, jezoviti ton…. Marina Šur Puhlovski objelodanila je knjigu koju bi bilo prava šteta ne pročitati, djelo koje se nastavlja na bogatu i izvrsnu tradiciju hrvatske fantastične proze i proze apsurda, knjigu koja će vas vratiti literaturi i zatamnjenim prostorima sna što slute ono što nas sve skupa jednom očekuje. Knjigu to potrebniju jer je danas posve atipična za svoj literarni kontekst – nipošto ne kao anakronizam, nego posve poticajno štivo».

Iz recenzije Delimira Rešickog, «Glas Slavonije», 1996.

 «Misteriozni zaborav, zagubljene osobnosti, iščeznuće stvari, životne mimikrije, tajanstvene bolesti, samo su neki od temata koje otkrivamo prateći jednu diskretnu fabularnu liniju. Napokon, Marina Šur Puhlovski  uvijek ima priču koju će nam ispričati, a «ne neku slatku, sladunjavu prozu koju izvodi u šetnju» (H. Gold). Stabilnost ovih priča, njihova jezgrovitost u osluškivanju neobičnih ljudskih preobrazbi, nepripadanje bilo kojem ideološkom govoru, garancija su lagodnom čitanju i naravno, užitku». 

iz recenzije Seada Begovića, «Vjesnik» 1996.

 

 

            Priča : Voštana kraljica     -- (PDF)
                   Ana u snu               -->  (PDF)
                       Što mi se dogodilo  -->  (PDF)